Organizacije-pogodbe

//Organizacije-pogodbe
Organizacije-pogodbe2016-10-21T18:11:35+00:00

Tukaj si lahko ogledate pogodbe z vsemi sodelujočimi slovenskimi organizacijami in društvi. S pogodbami urejamo medsebojna razmerja in obveznosti.

Na kratko: nobena od sodelujočih organizacij nima nobenega vpliva na izgradnjo skulpture in zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno neizpolnitev obveze dane s strani izvajalca projekta “Your Name forever”.

Družba Merat d.o.o. kot izvajalec projekta “Your Name Forever” nima nobenega vpliva in/ali možnosti soodločanja za katere namene bodo uporabljena zbrana sredstva sodelujočih organizacij, zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno neizpolnitev obvez zapisanih v spodaj navedenih pogodbah o sodelovanju.

Vsi sodelujoči pri tem projektu se bomo trudili po najboljših močeh, da dosežemo zadane cilje: seznaniti s to pobudo slovensko javnost in zbrati čimveč sredstev za pomoči potrebne.

Radovedni? Všeč so mi radovedni ljudje, ki vedno iščejo nekaj novega :-)
Pridite v Savinjsko dolino, tu boste našli veliko zanimivega!
cookieassistant.com