1. Uporaba spletne strani

Ta spletna stran je v lasti družbe Merat d.o.o. (v nadaljevanju: Ponudnik) in se lahko uporablja le v informativne namene. Z dostopom in uporabo spletne strani ali nalaganjem vsebine iz spletne strani se strinjate, brez omejitev ali prilagoditev, s temi Splošnim pogoji poslovanja. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji popravi, posodobi ali kako drugače spremeni te Splošne pogoje poslovanja. Vezani ste na te spremembe, zato morate za pregled veljavnih Splošnih pogojev poslovanja periodično obiskati to stran.

2. Posodabljanje vsebine na spletni strani

Vsebina na tej spletni strani ali v povezavah s te spletne strani je datirana na dan izdelave in morebiti ni več točna. Vsebina vključuje, vendar ni omejena na, tekst, slike, avdio in/ali video in programsko opremo, vključno z, vendar ne omejeno na, vse slike ali datoteke, vključene v ali ustvarjene s programsko opremo ali podatke, ki spremljajo takšno programsko opremo. Ponudnik ne prevzema nobene obveznosti za posodabljanje te vsebine.

3. Povezave na spletne strani tretjih oseb

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave na spletne strani, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi Ponudnik nima nadzora. Podobno se lahko do te spletne strani dostopa iz spletnih strani, na katere Ponudnik nima vpliva. Ponudnik ne daje nobenih jamstev glede razpoložljivosti in pravilnosti vsebine ali informacije na teh spletnih straneh in ne nosi odgovornosti za kakršnokoli škodo ali poškodbe kakršne koli vrste, ki izhajajo iz take vsebine ali informacije. Vključitev katere koli povezave na spletne strani tretjih oseb ne pomeni odobritve ali priporočila Ponudnika.

4. Blagovne znamke, avtorske pravice in omejitve

Te spletne strani in vsa vsebina, ki jih vsebujejo, ali jih lahko v prihodnosti vsebujejo, vključno z, vendar ne izključno, članki, mnenji, drugimi besedili, imeniki, vodniki, fotografijami, ilustracijami, slikami, video in zvočnimi posnetki, kot tudi blagovnimi znamkami, logotipi, imeni domen, trgovskimi imeni, storitvenimi znamkami in vsemi zaščitenimi materiali (vključno z virom in kodo storitve) in/ali katere koli drugimi oblikami intelektualne lastnine (skupaj, Intelektualna Lastnina) je v lasti Ponudnika, njegovih poslovnih partnerjev ali tretjih oseb, in je zaščitena pred nepooblaščeno uporabo, kopiranjem in razširjanjem z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, publiciteto in z drugimi zakoni in mednarodnimi pogodbami. Nič v teh Splošnih pogojih poslovanja ali na spletnih straneh se ne razume kot odobritev, implicitno ali kako drugače, licence ali pravice do uporabe intelektualne lastnine na kateri koli način brez predhodnega pisnega soglasja Ponudnika ali tretje osebe, ki je lahko lastnica intelektualne lastnine prikazane na spletnih straneh. NEPOOBLAŠČENA UPORABA, KOPIRANJE, REPRODUCIRANJE, SPREMINJANJE, PONOVNO OBJAVLJANJE, NALAGANJE, VLEČENJE DOL, POSREDOVANJE, DISTRIBUCIJA, PODVAJANJE ALI KAKRŠNA KOLI DRUGA ZLORABA KATERE KOLI PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE JE PREPOVEDANA. Kot uporabnik spletne strani se strinjate, da ne boste uporabljali te zaščitene Intelektualne Lastnine za kakršnekoli nezakonite namene in da ne boste kršili pravice Ponudnika ali pravice drugih. Ponudnik si pridržuje pravico do ugovora ali drugačnega ukrepanja proti taki uporabi.

5. Varovanje zasebnosti

Ponudnik spoštuje zasebnost uporabnikov svojega spletnega mesta. Razlago pravic uporabnikov in odgovornosti v zvezi s podatki, ki so razkrite na tej spletni strani, najdete na tej povezavi: Varovanje zasebnosti.

6. Zavrnitev jamstva

NA TEH SPLETNIH STRANEH OBJAVLJENE INFORMACIJE SO LAHKO NEPOPOLNE, ZASTARELE ALI PA VSEBUJEJO NEPRAVILNOSTI ALI TIPKARSKE NAPAKE. PONUDNIK NE JAMČI ALI NE ODGOVARJA, IZRECNO ALI ZAKONSKO, ZA TOČNOST, AŽURNOST ALI ZANESLJIVOST MOREBITNIH NASVETOV, MNENJ, IZJAV ALI DRUGIH INFORMACIJ OBJAVLJENIH NA TEH SPLETNIH STRANEH ALI POSREDOVANIH PREKO TEH SPLETNIH STRANI. PONUDNIK NE JAMČI, DA BO VSEBINA KATERE KOLI PONUDNIKOVE SPLETNE STRANI DELOVALA BREZ PREKINITEV IN NAPAK, DA BODO NAPAKE POPRAVLJENE, ALI DA JE VSEBINA SPLETNIH STRANI IN STREŽNIKA NA KATERIH GOSTUJEJO BREZ VIRUSOV, ČRVOV ALI DRUGIH KOD, KI LAHKO OMEJIJO DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME ALI JO UNIČIJO. BREZ OMEJEVANJA PREJ NAVEDENEGA, SO VSE SPLETNE STRANI NA VOLJO »TAKŠNE KOT SO« ALI »KOT SO NA VOLJO« BREZ VSAKRŠNIH JAMSTEV, NEPOSREDNIH ALI PREDPISANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA POSREDNA JAMSTVA ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNINSKIH PRAVIC ALI NEKRŠITEV. ČE SE VSEBINA IN/ALI STORITVE IZKAŽEJO ZA POMANJKLJIVE, VI, IN NE PONUDNIK, PREVZEMATE VSO ODGOVORNOST ZA VSE STROŠKE SERVISIRANJA IN POPRAVILA. VELJAVNA ZAKONODAJA MORDA NE DOVOLJUJE ZAVRNITVE JAMSTVA, ZATO ZGORNJA ZAVRNITEV MORDA NE VELJA ZA VAS. ČE V SKLADU S TAKO VELJAVNO ZAKONODAJO PONUDNIK ALI Z NJO POVEZANE DRUŽBE NE SMEJO OMEJITI IMPLICITNA JAMSTVA, BO OBSEG IN TRAJANJE TAKEGA JAMSTVA NAJMANJŠI, KAR JIH DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

7. Omejitev odgovornosti

POD NOBENIM POGOJEM, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, MALOMARNOST, PONUDNIK NI ODGOVOREN ZA MOREBITNO NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA), KAZENSKO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KOT POSLEDICO UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE, KATERE KOLI PONUDNIKOVE SPLETNE STRANI ALI VSEBINE IN FUNKCIJ NA TEH SPLETNIH STRANEH, TUDI ČE JE BIL PONUDNIK OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE. V NOBENEM PRIMERU NI PONUDNIK ODGOVOREN ZA ŠKODO, KI BI ZARADI VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOD, KI LAHKO OKUŽIJO VAŠO RAČUNALNIŠKO OPREMO ALI PREMOŽENJE ZARADI VAŠEGA DOSTOPA DO, UPORABE ALI OGLEDA SPLETNIH STRANI, ALI PRENOSA VSEBINE, OBJAVLJENE NA TEH ALI NA POVEZANIH SPLETNIH STRANEH. VELJAVNA ZAKONODAJA MORDA NE DOVOLJUJE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI ZA NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS. ČE V SKLADU S TAKO VELJAVNO ZAKONODAJO PONUDNIK ALI Z NJO POVEZANE DRUŽBE NE SMEJO OMEJITI SVOJE ODGOVORNOSTI, BO OBSEG IN TRAJANJE TAKE ODGOVORNOSTI NAJMANJŠI, KAR JIH DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

8. Povrnitev škode

Strinjate se, da boste povrnili škodo ter ščitili Ponudnika, njihove uradnike, direktorje, zaposlene, zastopnike, dobavitelje, podružnice in nosilce licenc pred vsemi zahtevki, obveznostmi, odškodninskimi zahtevki, izgubami, stroški, pristojbinami (vključno z razumnimi odvetniškimi tarifami), ki jih lahko te stranke utrpijo zaradi vaše (ali katerekoli druge osebe, ki uporablja vaš račun) kršitve teh »Splošnih pogojev poslovanja«. Ponudnik si pridržuje pravico do ekskluzivne obrambe in nadzora nad katerokoli odškodninsko zadevo v kateri ste udeleženi ter da v tem primeru privolite v sodelovanje v Ponudnikovi obrambi pred takimi zahtevki.

9. Pristojnost za spore

Za ta sporazum temelječ na teh Splošnih pogojih poslovanja je merodajno in se bo tolmačila v skladu s pravom Republike Slovenije, ne glede na ter brez uporabe pravila in načela o izbiri prava. Vsak pravni postopek v zvezi s temi spletnimi stranmi se bo prenesel izključno na pristojno sodišče v Sloveniji.

10. Razno

Če se katera koli določba tega sporazuma izkaže za nezakonito, neveljavno ali neizvedljivo, potem se ta določba izloči, ne da bi to vplivalo na izvršljivost vseh preostalih določb. Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti ali izbrisati vsebino teh spletnih strani kadarkoli po lastni presoji.

Datum zadnje spremembe: december 2014.